Kjære investor. Den viktigste grunnen til å investere i Head Biotech – som førsteinvestor.

Den viktigste effekten til en investor nå, er informasjonsprednings-effekten det vil få på hele jordas befolkning. Om den nye energikonteksten vi har i Norge får spredd seg over hele planeten – så ville de fleste tenke at “Er ikke det bare bra da?”. Ifølge Head Biotech kan dette være det verste som har skjedd i livet på jorden så langt. Alle menneskene på jorden bør få presentert advarselen til Head Biotech, så det blir vanskeligere å lure dem, og seg selv, til å tro at energikonteksten vi lever med i f.eks. i Norge vil sørge for at “de gode kreftene” vil vinne.
Ifølge Head Biotech er det det stikk motsatte som vil skje, at onde fenotyper vil sakte men sikkert bli sterkere enn gode fenotyper – og akkumulere seg for første gang i livet på jorden. Vi tar det idag som en selvfølge at livet stort sett er av det gode – både blant menneskene og livet i naturen. Head Biotech sin teori forklarer grunnen til at vi ser dette  i dag – og hvorfor fremveksten av onde fenotyper har uteblitt. Det som gjør Head Biotech viktig er at vi penetrerer gjennom laget av kamuflasje som den spirenden ondskapen kan skjule seg bak, i store stats-samfunn som Norge. Uansett, det er viktig at vi får spredd denne måten å se det på – koblingen mellom energikontekst og fremveksten av onde/gode fenotyper i liv. Det er viktig fordi i fremtiden kan det være for sent å snu om det onde først får fotfeste blant menneskene på hele jorden. Jeg oppfordrer enhver potensiell investor til å sette seg ned å tenke. Hovedbudskapet til Head Biotech i denne omgang er å gjøre menneskene oppmerksomme på at vi ikke bør ta de gode fenotypene vi ser i livet per i dag for en selvfølge. Vi har en teori på hvordan onde og henholdsvis gode fenotyper utvikler seg etter bestemte lover og regler i naturen. Vi foreslår en universell lov som virker på liv i hele universet. Denne loven kan utrykkes som: Eu = 0 = Paradis.

Da det gjelder hva selve midlene skal brukes til vil dette være opp til investor. Det er to hoved bulker: 1. Forskning innen ulike områder og 2. Nødhjelp og bistand.

– Bjørn Sponberg for Head Biotech.

One thought on “Kjære investor. Den viktigste grunnen til å investere i Head Biotech – som førsteinvestor.

  1. Pingback: Kjære investor. Hva er egentlig Head Biotech? | Blog for potensielle investorer i Head Biotech

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s