Kjære investor. Hva er egentlig Head Biotech? (Del 2)

Nå som du har forstått Nash likevekten og hvordan Head Biotech kobler den til energi tilstander i et system, og dermed også energi-kontekster i et system – kan vi gå videre, og sammen komme frem til Eu -> 0 -> Paradis uttrykket. Poenget så langt har vært at i et system med energikonteksten for-lite-energi (mat), så tvinges den laveste energitilstanden til å vinne (eller den løsningen i det sosiale spillet som senker energitilstanden i det systemet mest). Denne løsningen(e) beskrives av Nash likevekten ifølge Head Biotech. Mao løsningen i kampen for tilværelsen som senker energitilstanden mest, sammenliknet med andre potensielle løsninger (som f.eks. onde løsninger). På den måten er onde fenotyper holdt nede av naturen, og er derfor blitt visket ut av naturen gjennom evolusjonens gang.

Så om vi er enige så langt, så har vi kommet over halvveis til å forstå hva som ligger bak navnet Head Biotech. Nå vil du kunne ha utbytte av å se en av introduksjons videoene til Head Biotech på youtube, om du har forstått alt så langt.

Det som jeg har forklart til nå er egentlig hvorfor vi ikke har våknet opp til en rendyrket ond verden. Jo, den er ikke perfekt, men vi må se for oss det teoretiske onde potensialet som ligger der ute. Hva har hindret at denne verden ikke er et sted der hvor alle blir systematisk torturert hele tiden? Og hvorfor er det heller ikke et sted der det er evig og uendelig nytelse? Vi kan si at denne verden vi lever i nå – her på jorden, ligger et sted midt i mellom, MEN denne verden heller mot det gode. Ifølge Head Biotech er vi midt inne i den ikke-reversible prosessen Eu -> 0 -> Paradis. Om vi ser på livet i den urørte jungelen f.eks. så ser vi at meste parten av tiden til livene der utfolder seg i en god tilstand. Dvs ting fungerer mer enn de fusker, man er mer frisk enn man er syk, det er mer fred enn det er krangling osv. Det samme kan vi se på oss mennesker – det skal ganske mye til før vi begynner å krige. Vi går mesteparten av tiden fredelig forbi hverandre på gaten, vi stiller oss i kø i butikken, om vi ser en fremmed som holder på å ramle så prøver vi å forhindre det så godt vi kan osv. Så, i bunn og grunn så er mennesket en god skapning, mer enn det er en ond skapning. Så konklusjonen min fra denne enkle observasjonen er at gode fenotyper har vunnet systematisk over onde fenotyper i naturen i de siste 4 Mrd årene. Og dette som en direkte konsekvens av at det i gjennomsnitt har vært en energi-kontekst med for-lite-mat for livet, i kampen for tilværelsen. Dette betyr ikke at noen trenger å sulte, men bare en modell som beskriver dens sammenheng med prinsippet om fri konkurranse. At det er prinsippet om fri konkurranse som bør være fileteret for de som søker seg makt. Om vi kan få kunnskap rundt dette kan vi i fremtiden finne optimale modeller – der alle flest mulig, har det best mulig prinsippet. Vi kan lære oss å temme denne loven for å styre evolusjonen i livet mot det bedre – ekte godhet, og det helt optimale målet til mennesket: evig paradis. At vi denne gangen fant de første trinnene til en vitenkapelig bro mellom oss selv og paradiset.

Så derfor er Head Biotech så veldig opptatt med å ADVARE og INFORMERE hele jordens befolkning om å ikke leke med dette energikontekst prinsippet, uten å tenke seg om. Fordi ifølge Head Biotech vil da Nash likevekten svekkes, og dermed også det som har holdt onde fenotyper under gode fenotyper så langt i evolusjonen. Du trenger egentlig ikke å forstå mer enn dette om Head Biotech. Dette er det absolutt viktigste med Head Biotech nå. At menneskeheten på jorden ikke skal gå inn i en ny energikontekst blind for hvilken farer det kan skjule, men se om vi kan gjøre det til en egen fag-gren vi kan lære oss og temme. F.eks. at vi kan leve i overflod samtidig sålenge vi legger opp modellene på visse måter. Målet er at vi skal være ferdige med sult, krig etc. og heller bidra med å skape samfunn som ligger nærmere en paradis tilstand i fremtiden. Dette vil selvfølgelig ta lang tid. Men med din hjelp kjære investor, og særlig som førsteinvestor, så kan du være med på å sørge for at menneskeheten i det minste fikk en sjanse til å stoppe en slik utvikling på jorden. Det viktigste jeg trenger er:

1) Et kontor med moderne kommunikasjonsutstyr.

2) Lønn.

Ting som blir sett på som en bonus om en investor melder seg:

3) Reisebudsjett.

4) Midler til å iverksette praktiske aktiviteter. Forskning på miljø/helse, bistandsarbeid ved katastrofer etc. Det som er viktig her er at Head Biotech vil bedrive disse “standard aktivitetene” for en ideell organisasjon med teorien vår i bakhodet. Poenget mitt er at andre konkurrenter av Head Biotech, de har ikke noe forhold til teorien vår, og for alt du vet bruker de dine “ideelle midler” til å fremskynde den skumle effekten Head Biotech advarer mot. Uten at de selv, eller du, engang tenker over det.

5) Et profesjonelt apparat rundt meg, sekretær, rådgiver etc.

I Del 3 skal jeg gå videre på teorien, men for den praktiske forståelsen av Head Biotech så holder det om du har forstått alt så langt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s