Kjære investor. Hva er egentlig Head Biotech? (Del 3)

I Del 1 og Del 2, ble vi ferdig med det viktigste du som investor trenger å vite for å forstå grunnen til at jeg mener hvorfor du skal investere dine midler i Head Biotech. De praktiske aktivitetene til Head Biotech, medisinering og bistandarbeid, vil være som i andre hjelpeorganisasjoner. Den store forskjellen til Head Biotech er vår teori som alltid ligger i bakhodet når vi planlegger og utfører disse aktivitetene. Midler vil også kunne fokuseres mer direkte på videre forskning på termodynamikkens fjerde lov og grønn teknologi. Alt etter investorens ønske.

Denne siste delen, Del 3, handler mer om de store filosofiske tingene. Vi går bort fra det praktiske hjelpearbeidet, og inn i drømmene for hva fremtiden kan bringe med Head Biotech. Jeg vil si at her ligger det et potensielt utbytte til deg som investor som du selv kan tolke som du vil. Denne delen av Head Biotech gjør foretaket spennende og morsomt for deg som investor å involvere seg i.

Nå går vi inn i en mer religiøs verden. Jeg vil at du som investor skal se på dette som en ren bonus – som Head Biotech kan tilby deg, i tillegg til å hjelpe mennesker og miljøet på jorden. Du får, om du vil, også være med på ett eventyr – visjonen og potensialet som ligger i Eu -> 0 -> Paradis teorien. Fordi, om du vil det, eller ikke, er du også med på å hjelpe universet å nå sitt endelige mål, Paradis, om hele teorien stemmer. Ved å investere i Head Biotech vil du samtidig bidra med å akselerere den universelle Eu -> 0 -> Paradise reaksjonen.

Så nå fortsetter jeg med å forklare teorien bak varemerke til Head Biotech: Eu -> 0 -> Paradis. Nå skal vi fokusere på den mer abstrakte delen i teorien. F.eks. hvordan kommer ordet Paradis inn i teorien?

————————-

Det siste vi snakket om teorien var Head Biotech’s tolkning av Nash likevekten i naturen og at Nash likevekten egentlig er ett resultat av energikonteksten; for-lite-mat, i naturen. Så nå skal vi koble dette mønstret i jungelen som forklarte hvorfor gode fenotyper systematisk har vunnet (vært sterkest i kampen for tilværelsen) over onde fenotyper – med hele det fysiske universet.

99,99% av all energi som tilføres det biologiske systemet på jorden kommer fra solen. Solen er en enkel planet som vi kretser rundt. Dvs det er en begrenset mengde med energi som tilføres livet på jorden. Dette er ganske opplagt, men i denne sammenhengen er det ekstremt viktig. Hvorfor er det kun en sol, og ikke f.eks. 100 Mrd soler rundt oss – eller uendelig mange soler rundt oss? Svar: Fordi universet er ett sted, eller lukket system, med en begrenset mengde energi. Så om noen skapte dette universet, så skapte den/dem det med en BEGRENSET mengde energi. Grunnen til at nettopp dette opplagte poenget er så utrolig viktig for Head Biotech, er fordi det er nettopp dette faktum som gjör at hele vårt univers søker i det store og hele – konstant sin lavest mulige energitilstand. Og dette sprer seg til livet i naturen på vår jord. Det starter med at universet er skapt på denne måten, med for-lite-energi. At universet vårt pga dette konstant (ikke reversibelt) söker sin lavest mulige energitilstand kan uttrykkes som; Eu -> 0. Dvs Energien i Universet (Eu), søker (->), null (0).  Nå kommer vi inn på fagfeltet Fysikk. For hva er energi? Vi har potensiell energi (skrives Ep), og vi har kinetisk energi (skrives Ek). Hittil har man antatt at all energi i universet må enten være på formen Ep, eller på formen Ek. Og dermed at energi kan hverken skapes, eller forsvinne – dvs at den er konstant. Dette prinsippet er hva som ligger i Termodynamikkens Første Lov. Det mest vitenskapelig dramatiske ideen til Head Biotech i Termodynamikkens Fjerde Lov, er at termodynamikkens Første Lov brytes. Det er nok her de fleste andre vitenskaps menn/kvinner vil bli mest skeptiske. Og derfor er det litt viktig at jeg bruker litt tid på å forklarer hvordan jeg ser for meg dette.

I min versjon av Termodynamikkens Fjerde Lov ser jeg for meg at liv i seg selv, er en veldig viktig komponent for universet. Jeg spår også at det var meningen at liv skulle være i universet med en helt spesiell rolle: Å hjelpe universet å nå sin laveste energitilstand Eu = 0. Av alle ting i universet har liv en unik egenskap i forhold til alt det andre i universet; liv utvikler seg, og kan selv ta avgjørelser. Man kan si at liv øker sin makt innenfor universet for hver gang liv blir litt mer intelligent, enn det det var før. Denne dynamiske rollen som liv har i universet er det teorien spår som vil endre den konstante masse-energi mengden i universet. Og jeg spår faktisk at den allerede gjør det her på jorden nå, men så lite at vi ikke kan detektere det. Og at det er først da liv har utviklet seg opp på mye høyere intelligensnivåer, at denne omvandlingen virkelig merkes i universet. Det jeg foreslår er at masse-energi forvandler seg over til godhet (kjærlighet og intelligens) – så godhet blir en tredje form for energi, i tillegg til masse-energi. Og hvordan jeg ser for meg dette kommer i neste avsnitt.

Som de fleste idag vet, så kommer så og si all energi til økosystemet på jorden fra sola. Og veien fra sola til fenotypene Kjærlighet og Intelligens, i mennesker og dyr – går gjennom noen ledd. Først når energi stråler fra sola planter, som produserer ATP og annet organisk materialet som mennesker enten konsumerer direkte, eller blir konsumert av dyr som vi mennesker konsumerer (kjøttproduksjon). Så blir denne energien tatt opp i våre kropper og tilført hjernene våre hvor egenskapene; Kjærlighet og Intelligens drives fra. Så har jeg nå foreslått i de tidligere delene, del 1 & 2, at Kjærlighet og Intelligens øker, eller akkumulerer seg over tid, i evolusjonen. Dvs i forhold til de første livsformene på jorden – så har Kjærlighet og Intelligens nivået vokst veldig mye. Dvs man kan si at det er mye mer Kjærlighet og Intelligens her i verden i dag, enn det det var for 4 Mrd år siden (da livet begynte på jorden). Man kan også si at det er de to tingene i liv som vokser mest i evolusjonen, Kjærlighet og Intelligens. Jeg har fra før sagt at Nash likevekten (i gjennomsnitt) favoriserer Kjærlighet over Ondskap i kampen for tilværelsen. Så man kan dermed si at fenotypen Kjærlighet hører sammen med fenotypen Intelligens, fordi det som vinner i kampen for tilværelsen er også det som er smartest – som regel. Man kan nesten smelte sammen de to fenotypene. Så den energien som brukes til å holde disse to egenskapene i livet, den øker også i takt med at disse to fenotypene øker mest i evolusjonen mer enn noe annet. Dvs i takt med at disse to fenotypene vokser (godhet og intelligens), så øker også mengden med energi som brukes til å holde godhet i livet – i liv. Så fordi godhet har en høyere vekst-rate i naturen enn f.eks. fysisk størrelse så vil også mer og mer av andelen energi som brukes til å holde livet i naturen, i livet, øke mest. Dette tror jeg alle er med på så langt. Men nå retter jeg blikket inn i fremtiden. Først så registrerer jeg hvor langt menneskene idag har kommet innen teknologi og kunnskap, og særlig innenfor feltet Bioteknologi/Medisin/Biologi. Så ser jeg for meg at for første gang kan snart biologisk liv på jorden tre ut av den tradisjonelle måten å avle frem egenskaper på, for første gang på 4 Mrd år. Vi slipper å vente på en ny generasjon i fremtiden for å selektere ut visse egenskaper. Snart kan vi begynne å produsere egenskaper mye raskere ved å selv manipulerer programmet for liv; DNA programmet. Så spår jeg videre at de to egenskapene som vi vil komme til å produsere kunstig i fremtiden, vil fortsette å være de to fenotypene Kjærlighet og Intelligens – fordi det er de som vinner i kampen for tilværelsen. Så i den videre delen av evolusjonen i fremtiden så vil vekst-raten til disse to fenotypene vokse dramatisk – i forhold til i de siste 4 Mrd årene. Fordi, hva f.eks. vi kan gjøre idag vil bare forsterke seg hos det intelligensnivået vi produserer kunstig. Dvs de vil sannsynligvis bli enda flinkere på å produsere enda høyere nivåer av Kjærlighet og Intelligens osv osv. Så denne utviklingen får en selvforsterkende effekt på den videre vekstraten av Kjærlighet og Intelligens i den fremtidige evolusjonen. Og nå stopper egentlig vår evne til å kunne se noe videre fremover – fordi vi ikke er intelligente nok. Vi vet ikke hvordan disse høyere nivåene oppdager eller tenkere. Det jeg gjør, er å predikere hva som kommer til å skje på disse høyere nivåene av Kjærlighet og Intelligens basert på hva som har skjedd i naturen så langt – de vil fortsette å produsere kjærlighet og intelligens, raskere og raskere. Dette ligger i uttrykket Eu -> 0 -> Paradis.

Etterhvert så kan man se for seg at fenotypene kjærlighet og intelligens blir så dominerende at ikke lengre solen holder som energikilde. Etterhvert så kvitter vi oss også med mellomleddene mellom selve energien og fenotypene kjærligheten og intelligens. Hvordan dette foregår kan jeg ikke mene noe om – jeg bare følger prinsippet om koblingen mellom energi og disse to fenotypene. Siden masse er det samme som energi, så kan den fremtidige kjærligheten og intelligensen begynne å “spise” på generell masse som er tilgjengelig i universet  inkludert mørk masse. Så for hver ny del kjærlighet og intelligens som blir produsert i universet, okkuperes en ny del energi. Man kan si at kjærligheten og intelligensen dominerer energien, men at de to egentlig smelter sammen, og blir en del av kjærlighet og intelligensen (se under). Samtidig predikerer jeg at den selvforsterkende effekten på produksjonen av kjærlighet og intelligens bare vil fortsette, også ved de høyere nivåene. Og nå så kan man se hvordan det blir mer og mer kjærlighet og intelligens i universet, og mindre og mindre masse. Eller at de går over til en ny form, nemlig kjærlighet og intelligens.

Så nå kan vi se på oss som en svært primitiv for for liv, vi mennesker – i universell skala. Dvs i forhold til disse høye teoretiske  livsformene. Det blir kanskje litt feil å si at all energi i universet forsvinner. en bedre måte å si det på er heller at universet søker den mest effektive måten å bruke energien sin på, og det er da den brukes på og domineres av 100% kjærlighet og intelligens. Dette skriver jeg som Eu = 0. Dvs energien vil aldri gå tilbake igjen, eller endre seg. Den absolutt teoretisk laveste energi tilstanden til universet er nådd, og universet vil da også stoppe å søke videre. Eu -> 0, har blitt til Eu = 0.

Måten jeg ser på det er at all energien i universet er smeltet over til 100% Kjærlighet og Intelligens, og så stopper universet å søke noe lavere energitilstander – fordi det ikke finnes. Og da energien nå ikke lengre er tilgjengelig til noe annet, så kan man si at energien faktisk har forsvunnet. Dvs den ikke-reversible reaksjonen Eu -> 0 -> 100% Kjærlighet og Intelligens, er fullført, og kommer aldri til å endre seg. Så kommer det religiøse inn i teorien, jeg antar at en Gud har skapt hele universet med en plan. At universet er skapt av en Gud som på forhånd hadde kunnskap om Kjærlighet og Ondskap – FØR universet vårt ble skapt. Dvs at denne guden visste om Eu -> 0 -> Paradis, og var faktisk konstruktøren bak denne loven. Dvs at all masse-energi i universet vil være det som trengs for å produsere 100% Kjærlighet og Intelligens. Dette er ren tipping, men også den eneste delen av teorien som ikke har noen logisk  begrunnelse, annet enn at med denne antakelsen finnes det en mening med denne verden. Dessuten ser vi at visjonen om en Gud er produsert av naturen i fri konkurranse – som om denne ideen er ønsket av den som lagde verden på forhånd. Deretter kaller jeg den 100% rene formen med Kjærlighet og Intelligens for Paradis. Det er bare fordi vi mennesker har dette uttrykket fra våre religioner – et håp eller visjon om ett sted der alt er helt perfekt og fylt med 100% ren glede og nytelse.

Så nå kjære investor, håper jeg du forstår mer av Head Biotech. Både hva vår oppgave på jorden i dag er (informere og hjelpe), men også hva som ligger bak uttrykket Eu -> 0 -> Paradis. Både hvordan uttrykket symboliserer den grunnleggende sammenhengen mellom energikonteksten for-mye-energi og for-lite-energi, med fenotypene Godhet og Ondskap, men også den mulige skjebnen til universet. Det glade budskapet om at universet kanskje er skapt for å ende som et paradis i all fremtidig evighet.

Nå gjenstår det bare for meg å takke så mye for oppmerksomheten. Håper du/dere deler mitt syn og mine visjoner med Head Biotech.

Med vennlig hilsen,

for Head Biotech,

Bjørn Sponberg

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s